Adviesbureau ILEA B.V.

home Bankmeester Ervenadvies Bedrijventest Contact Cookies


Algemene Voorwaarden

Back

Disclaimer

Samenstellers en uitgevers van informatie en/of publicaties zijn zich volledig bewust van hun taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden die mogelijk in de informatie en/of publicaties voorkomen.


Intellectuele eigendomsrechten

Adviesbureau ILEA B.V. en de bij haar aangesloten kantoren behouden alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's).

Behalve het  printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Adviesbureau ILEA B.V., over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.


Privacy statement

Eventuele persoonlijke gegevens die u op de site invult, zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie (aanvraag informatie ) heeft gegeven, worden gebruikt. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven. Daarnaast gebruikt Adviesbureau ILEA B.V. de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden aan Adviesbureau ILEA B.V.. Uw gegevens worden dan onmiddellijk uit het bestand verwijderd.

 

Cookies

Uw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van cookies. De informatie die wij via deze cookies verzamelen, wordt door Adviesbureau ILEA B.V. gebruikt om onze website gebruikersvriendelijker te maken. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u die in uw internet browser uit te zetten.